ZEKERHEIDSGARANTIE

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Duurzaamheid
HomeDuurzaamheid

Duurzaamheid

HomeDuurzaamheid

Wat zegt het eigenlijk als een reisbureau beweert dat het verantwoordelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft? Is het niet tegenstrijd om mensen met het vliegtuig naar de andere kant van de wereld te sturen en tegelijkertijd zeggen dat je probeert na te denken over duurzame oplossingen?

Ja, is het korte antwoord.
Nee, dat hoeft niet zo te zijn, is het echte antwoord.

TourCompass hanteert doelbewust een ambitieuze duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn. We proberen op een verantwoorde manier zaken te doen.

De uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu zijn enorm. We erkennen dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Daarom hebben we de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. 

We werken ook concreet met verschillende van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, omdat we geloven dat we een unieke kans hebben om bij te dragen aan positieve ontwikkeling in veel van de landen waar we naartoe reizen, zowel op sociaal als ecologisch gebied.

Op het gebied van klimaat stellen we elk jaar een klimaatrapport op en hebben we een zeer concreet en ambitieus plan voor hoe we de CO2-uitstoot helpen verminderen. 

Wat het milieu betreft, houden we ons vooral bezig met biodiversiteit, met name dierenwelzijn en kwetsbare natuurgebieden.

Maar op sociaal vlak kunnen we echt een verschil maken.

Veel van onze reizen brengen ons naar plaatsen in de wereld waar mensen niet dezelfde levensstandaard hebben als wij. Juist door te reizen dragen we bij aan het creëren van banen, economische groei, meer onderwijskansen en betere leefomstandigheden.

We nemen onze taak serieus. We selecteren partners die actief hun steentje bijdragen in hun lokale gemeenschap en we ondersteunen een groot aantal projecten die bijdragen aan het creëren van een positieve voetafdruk in de wereld.

Want dat is precies wat reizen ook kan doen. Positieve voetafdrukken creëren, zowel voor degenen die ervaringen opdoen als voor degenen die ervaringen creëren. 

Hieronder ziet u een aantal projecten waar we al bij betrokken zijn.

Hier kunt u ons laatste duurzaamheidsrapport lezen.

We zijn toegewijd
Projecten die wij ondersteunen

Certificeringen

UN Global Compact

UN Global Compact

TourCompass is lid van Global Compact van de Verenigde Naties. Dit is een wereldwijd netwerk van bedrijven en organisaties die zich verbinden aan het naleven van tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrecht, klimaat & milieu, en anti-corruptie, en tevens bijdragen aan het behalen van de werelddoelen. Als lid van VN Global Compact zijn wij verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over onze inzet voor de tien principes en om te beschrijven hoe wij als bedrijf hebben bijgedragen aan het behalen van de wereldwijde doelstellingen gedurende het jaar.

Science Based Targets

Science Based Targets

TourCompass heeft een zeer ambitieus klimaatdoel. Wij hebben ons aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs en werken doelgericht aan het verminderen van onze CO2-uitstoot, zowel direct als indirect. Daarom zijn we ook erg trots dat we gevalideerd zijn door het SBTi (Science Based Targets initiative).