ZEKERHEIDSGARANTIE

Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid
Privacy- en cookiebeleid
HomePrivacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

HomePrivacy- en cookiebeleid

Dit Privacybeleid is vastgesteld door TourCompass A/S (in dit Privacybeleid aangeduid als “TourCompass A/S”, “wij”, “ons” of “onze”) en geldt voor al onze klanten, leveranciers en samenwerkingspartners.

1. Inleiding

In het kader van de bedrijfsactiviteiten verzamelt en verwerkt TourCompass A/S persoonsgegevens teneinde de doeleinden die in dit Privacybeleid worden omschreven te verwezenlijken. TourCompass A/S is de gegevensverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Als u vragen over dit Privacybeleid hebt of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hier contact met ons opnemen:

TourCompass A/S
Hasselager Centervej 29
DK – 8260 Viby J
E-mail: info@tourcompass.nl

2. Gegevensbeveiliging is belangrijk voor ons

Voor ons is het verantwoord omgaan met persoonlijke gegevens die in het kader van onze bedrijfsactiviteiten worden verzameld, van cruciaal belang voor onze zakelijke doeleinden en reputatie. Dit Privacybeleid beschrijft hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt wanneer u klant, leverancier of samenwerkingspartner van TourCompass A/S bent, en hoe u inzage in uw eigen persoonsgegevens kunt krijgen.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder een identificeerbare natuurlijke persoon wordt verstaan een persoon die direct of indirect te identificeren is, meer bepaald door verwijzing naar een identificatienummer of een of meerdere specifieke kenmerken die eigen zijn voor de identiteit van een bepaalde persoon.

4. Welke soort persoonsgegevens over u verwerken wij en waarom?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden gebruikt voor verschillende doeleinden in het kader van de dienstverlening aan u als klant en de werkzaamheden van TourCompass A/S. De verzamelde gegevens kunnen variëren, afhankelijk van of u klant, leverancier of samenwerkingspartner bent, maar in het algemeen zal het informatie betreffen met betrekking tot de klant- en leveranciersadministratie alsmede gegevens over de rechten en plichten van TourCompass A/S.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat TourCompass A/S niet in staat is om aan zijn verplichtingen jegens u als klant of leverancier te voldoen.

TourCompass A/S verzamelt en verwerkt in principe alleen gewone persoonsgegevens. Het kan echter in bepaalde gevallen met betrekking tot het boeken van een reis voor ons noodzakelijk zijn om in beperkte mate gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld informatie over speciale menu’s tijdens uw vliegreis of informatie over de behoefte aan extra assistentie tijdens uw reis) alsmede informatie over BS-nummers (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een kopie van het paspoort in verband met een visumaanvraag) te verwerken om de gewenste reis voor u te verzorgen.

TourCompass A/S zal in de regel de volgende gegevens verzamelen:

4.1 Gegevens over onze klanten

Gegevens die u ons verstrekt bij het boeken van een reis of het aanmaken van een profiel bij ons, bijvoorbeeld online via de website of door contact op te nemen met onze klantenservice, onder meer contactgegevens (voorna(a)m(en), achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel beroep), paspoortnummer (ten behoeve van visumaanvraag, lokale excursies), bankgegevens, bankpasgegevens, gegevens die u aan ons verstrekt over bijzondere voorkeuren tijdens uw reis (bijvoorbeeld informatie over speciale diëten, behoefte aan extra assistentie vanwege mobiliteitsbeperking of ziekte enz.), medische gegevens (ten behoeve van reizen die aan de behandeling van de ziekte zijn gerelateerd, sportreizen enz.), gegevens over lengte, gewicht, kleding- en schoenmaat (te behoeve van het bestellen van uitrusting voor een skivakantie, sportreis enz.), het doel van de reis, informatie over welke taal u spreekt, nationaliteit, nummer van loyaliteitskaarten, contactgegevens van uw naasten, gegevens die u aan ons verstrekt over uw voorkeuren met betrekking tot marketing en communicatie, evenals informatie die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt betreffende een vraag om een probleem te melden of wanneer u als klant voor overige zaken contact met ons opneemt.

4.2 Gegevens over onze leveranciers en samenwerkingspartners

Gegevens die u aan ons verstrekt in verband met het aangaan van overeenkomsten inzake leveringen of samenwerking, onder meer contactgegevens (werk, functie, voorna(a)m(en), achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) gegevens die u aan ons verstrekt over uw voorkeuren met betrekking tot marketing en communicatie, evenals informatie die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt betreffende een vraag om een probleem te melden of wanneer u voor overige zaken contact met ons opneemt in het kader van onze samenwerking.

5. Waar gebruiken wij de persoonsgegevens voor?

TourCompass A/S verwerkt persoonsgegevens voor het verwezenlijken van de hieronder aangegeven doeleinden. Let wel, niet alle aangegeven doeleinden, categorieën van gegevens, ontvangers van gegevens of soorten van gegevensverwerking zijn in alle gevallen op u van toepassing.

TourCompass A/S verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in de mate waarin dit noodzakelijk is in verband met uw relatie als klant, leverancier of samenwerkingspartner bij ons (waarbij in elk afzonderlijk geval met eventuele belangen rekening wordt gehouden) of geldige wetgeving ons hiertoe verplicht.

5.1 Klantenadministratie

TourCompass A/S verwerkt uw persoonsgegevens om de administratie van uw relatie als klant van TourCompass A/S te kunnen aanmaken en beheren in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, onder meer het boeken van reizen en het leveren van onze overige producten (zoals visumaanvragen, reisverzekeringen, transferservices enz.), bijhouden van de klantenbestanden, facturatie, incasso, marketing, statistiek enz. Alle statistieken en analyses worden in anonieme vorm opgesteld en bevatten daarom geen gegevens die direct naar u als persoon herleidbaar zijn.

5.2 Administratie van leveranciers en samenwerkingspartners

TourCompass A/S verwerkt uw persoonsgegevens voor de administratie van uw relatie als leverancier en/of samenwerkingspartner, waarbij u leverancier of samenwerkingspartner of contactpersoon bij een leverancier of een samenwerkingspartner bent waarmee TourCompass A/S in het kader van de bedrijfsactiviteiten samenwerkt, onder meer het bijhouden van onze CRM-database met gegevens over onze contactpersonen bij onze leveranciers en samenwerkingspartners.

5.3 Nieuwsbrieven via e-mail

Op onze website, en andere marketingplatforms, bieden we de mogelijkheid om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer je je inschrijft, zorgen we ervoor dat je volledig geïnformeerd bent over de inhoud en het doel van de nieuwsbrief. Het is belangrijk voor ons dat je uitdrukkelijk je toestemming geeft door onze voorwaarden te accepteren, voordat de inschrijving geldig is. Om het beveiligingsniveau te verhogen, sturen we een bevestigingsmail die jouw goedkeuring vereist. Deze stap helpt te verzekeren dat jij het daadwerkelijk bent die achter het opgegeven e-mailadres zit.

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Dit kan eenvoudig en gemakkelijk door te klikken op de link ‘uitschrijven voor nieuwsbrief’, die je in alle nieuwsbrieven die we versturen kunt vinden, of door direct contact met ons op te nemen.

Bij inschrijving registreren we informatie zoals je naam, je e-mailadres en eventuele specifieke voorkeuren die je aangeeft. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard en alleen gebruikt zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Mocht je besluiten om je uit te schrijven, dan zullen we je gegevens 12 maanden na de datum van uitschrijving verwijderen. Mocht je willen dat je gegevens voor deze termijn worden verwijderd, dan ben je altijd welkom om contact met ons op te nemen.

5.4 Naleven van geldende wet-en regelgeving

TourCompass A/S verwerkt uw persoonsgegevens in verband met het naleven van wet- en regelgeving waaraan TourCompass A/S zich in het kader van de bedrijfsactiviteiten te houden heeft of het voldoen aan verschillende meld- of informatieplichten uit hoofde van geldige wet- en regelgeving.

TourCompass A/S gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, hieronder profilering.

TourCompass A/S streeft ernaar dat alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, correct en geactualiseerd zijn. We verzoeken u daarom om ons altijd op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld wijziging van adres- of betalingsgegevens), zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde correct en geactualiseerd zijn.

6. Rechtsgrondslag van verwerking van uw persoonsgegevens

TourCompass A/S verwerkt in principe gegevens over u op basis van een van de volgende grondslagen: (1) Uw toestemming, (2) het aangaan of nakomen van uw overeenkomst met TourCompass A/S, (3) vanwege de rechtmatige belangen van TourCompass A/S, d.w.z. de hierboven beschreven doeleinden, (4) het voldoen aan een wettelijke verplichting die aan TourCompass A/S is opgelegd, (5) het beschermen van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon, (6) de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering vast te stellen of geldend te maken of om zich tegen een rechtsvordering te verweren, en (7) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de arbeids-, gezondheids- en sociaalrechtelijke verplichtingen van u of van TourCompass A/S, die uit nationaal of uniaal recht volgen. Er kunnen zich daarnaast situaties voordoen waarin we uw persoonsgegevens verwerken vanwege rechtmatige belangen van derden in het kader van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij uw interesses zwaarder wegen.

7. Het delen van persoonsgegevens

TourCompass A/S deelt de gegevens slechts in de mate waarin dit in het kader van de bedrijfsactiviteiten nodig is, hieronder het kunnen verzorgen van uw reis en het leveren van de overige producten die u in verband daarmee bij ons heeft gekocht.

TourCompass A/S zal bij het boeken van een reis en daaraan gerelateerde producten in de regel persoonsgegevens aan de volgende ontvangers doorgeven:

7.1 Globale Distributiesystemen (GDS)

Een GDS is een IT-netwerksysteem dat in eigendom is van of geëxploiteerd wordt door een bedrijf en transacties mogelijk maakt tussen aanbieders van diensten in de reisbranche, hoofdzakelijk vliegtuigmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en reisbureaus. Een GDS verbindt diensten, prijzen en boekingen aan elkaar door producten uit alle drie reissectoren, d.w.z. reservering van vluchten, reservering van hotels en autoverhuur, samen te voegen.

TourCompass A/S gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten de volgende GDS’en: Amadeus

7.2 Vliegtuigmaatschappijen

TourCompassA/S verstrekt bij het boeken van uw reis persoonsgegevens aan vliegtuigmaatschappijen. Ten behoeve van het boeken van uw vlucht zullen we in de regel gegevens betreffende uw voorna(a)m(e)n, achternaam, luchthaven van vertrek, bestemming, datum van de heen en terugreis, nummer van lolyaliteitskaart, speciale wensen met betrekking tot uw reis, onder meer het bestellen van speciale diëten voor tijdens de vlucht en de eventuele behoefte aan extra assistentie aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven van de gekozen vliegtuigmaatschappij.

Bij reizen naar bijzondere bestemmingen kunnen we daarnaast gegevens betreffende uw paspoortnummer aan de vliegtuigmaatschappij verstrekken. We verstrekken verder telefoonnummers aan enkele vliegtuigmaatschappijen in het kader van de klantenafhandeling door deze vliegtuigmaatschappijen.

7.3 Hotels

TourCompass A/S verstrekt persoonsgegevens aan de hotels waarin u tijdens de reis verblijft. Ten behoeve van het boeken van uw hotelovernachtingen zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, bestemming, datum van aankomst en vertrek, categorie kamer, nummer van lolyaliteitskaart, speciale wensen met betrekking tot uw reis, onder meer het bestellen van speciale diëten voor uw verblijf in het hotel en de eventuele behoefte aan extra assistentie, vanwege handicap of ziekte, tijdens uw verblijf in het hotel.

7.4 Autoverhuurbedrijven

TourCompass A/S verstrekt persoonsgegevens aan autoverhuurbedrijven als u tijdens uw reis de beschikking over een auto moet hebben. Ten behoeve van het boeken van uw huurauto zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, plaats van ophalen, huurperiode, categorie voertuig, nummer van lolyaliteitskaart, speciale wensen met betrekking tot de huur van het voertuig, onder meer voorzieningen in verband met handicap of ziekte, kinderzitjes enz.

7.5 Busbedrijven

TourCompass A/S verstrekt persoonsgegevens aan busbedrijven als u tijdens uw reis een rit met de bus moet maken (bijvoorbeeld in het kader van een dagtocht naar bekende toeristische attracties enz.). Ten behoeve van het boeken van uw busrit zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, plaats van ophalen, datum en tijdstip van de busrit, bestemming en speciale wensen met betrekking tot de busrit, onder meer het bestellen van speciale diëten voor tijdens de busrit en de eventuele behoefte aan extra assistentie, vanwege handicap of ziekte, tijdens de busrit.

7.6 Rederijen

TourCompass A/S verstrekt persoonsgegevens aan rederijen als u tijdens uw reis een boottocht moet maken (bijvoorbeeld in het kader van een dagtocht naar bekende toeristische attracties, cruises enz.). Ten behoeve van het boeken van uw boottocht zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, bestemming, vaarroute, datum en tijdstip van heen- en terugvaart, alsmede speciale wensen met betrekking tot de vaartocht, onder meer het bestellen van speciale diëten voor tijdens de vaart en de eventuele behoefte aan extra assistentie, vanwege handicap of ziekte, tijdens de vaart.

7.7 Bedbanks

Een bedbank is een IT-netwerksysteem dat in eigendom is van of geëxploiteerd wordt door een bedrijf en transacties mogelijk maakt tussen aanbieders van diensten in de reisbranche, hoofdzakelijk hotels en reisbureaus of consument. TourCompass A/S verstrekt persoonsgegeven aan bedbanks om de hotels te boeken waarin u tijdens de reis verblijft. Ten behoeve van het boeken van uw hotelovernachtingen via een bedbank zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, bestemming, datum van aankomst en vertrek, categorie kamer, nummer van lolyaliteitskaart, speciale wensen met betrekking tot uw reis, onder meer het bestellen van speciale diëten voor uw verblijf in het hotel en de eventuele behoefte aan extra assistentie, vanwege handicap of ziekte, tijdens uw verblijf in het hotel.

7.8 Reisagenten

Als u tijdens uw reis aan excursies deelneemt of een transfer nodig hebt, kan TourCompass A/S persoonsgegevens aan reisagenten verstrekken. De reisagent heeft als taak de betreffende excursie of transfer te organiseren door de gewenste prestaties bij lokale leveranciers op de bestemming te boeken. Ten behoeve van het boeken van uw excursies, transfers enz. zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, datum en tijdstip van aankomst en/of vertrek, bestemming alsmede speciale wensen met betrekking tot de transfer of excursie, onder meer het bestellen van speciale diëten en de eventuele behoefte aan extra assistentie vanwege handicap of ziekte.

7.9 Verzekeringsmaatschappijen

Bij het boeken van uw reis bij ons heeft u de mogelijkheid een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Als u een dergelijke verzekering wenst af te sluiten, verstrekken wij persoonsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij in verband met het laten registreren van de verzekering. Ten behoeve van het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering zullen we in de regel gegevens verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, e-mailadres, bestemming, datum van heen- en terugreis en soort reis.

TourCompass A/S werkt in het kader van de bedrijfsactiviteiten samen met de volgende verzekeringsmaatschappijen: Gouda

7.10 Bedrijven voor verhuur van uitrusting

Bij het boeken van uw reis bij ons heeft u de mogelijkheid eventuele uitrusting voor gebruik tijdens uw reis, bijvoorbeeld ski-uitrusting, duik-uitrusting en dergelijke, te huren. Als u dergelijke uitrusting wilt huren, zullen wij de gegevens aan het bedrijf op de bestemming verstrekken, waar u de uitrusting gaat huren. Ten behoeve van het huren van de uitrusting zullen we in de regel gegevens aan het verhuurbedrijf verstrekken met betrekking tot uw voorna(a)m(e)n, achternaam, soort uitrusting, plaats van ophalen, huurperiode en gegevens over lengte, gewicht, kleding- en schoenmaat.

7.11 Open offertes

Bij TourCompass A/S kunt u een open offerte voor uw reis krijgen. Een open offerte is een offerte waarbij een voorlopige reservering van de door u gewenste reis wordt gemaakt. Dit geeft u de mogelijkheid een plaats voor de gewenste reis te reserveren voordat u besluit of er voor de gereserveerde plaats een ticket moet worden verstrekt of dat de reservering moet worden geannuleerd.

Om een open offerte te kunnen geven, verstrekken wij gegevens over u en de gewenste reservering aan een GDS (zoals hierboven omschreven), die de voorlopige boeking bij de vliegtuigmaatschappij, hotel enz. maakt.

In verband met het opstellen van de open offerte worden gegevens over je nieuwe zelfstandige gegevensverantwoordelijken (GDS, vliegtuigmaatschappijen, hotels enz.), verstrekt, en uw gegevens kunnen na het verstrijken van de offerte bij deze ontvangers worden bewaard, ook in gevallen waarin de offerte wordt geannuleerd.

TourCompass A/S kan daarnaast in het kader van de gewone bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens aan andere leveranciers en/of dienstverleners verstrekken en/of toevertrouwen, bijvoorbeeld in verband met het externe beheer van onze IT-systemen, taken op het gebied van analyse of marketing, incasso, kredietbeoordeling, controle, juridisch advies enz.

Voor overige informatie over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij onze leveranciers en samenwerkingspartners verwijzen wij naar hun privacybeleid en voorwaarden.

TourCompass A/S streeft ernaar het verstrekken van persoonsgegevens in een vorm die naar een persoon te herleiden is, zoveel mogelijk te beperken teneinde de gevallen te beperken waarin gegevens worden verstrekt die herleidbaar kunnen zijn tot u persoonlijk.

TourCompass A/S verstrekt uw persoonsgegevens niet, tenzij dit noodzakelijk is om onze werkzaamheden te verrichten of aan uw behoefte te voldoen.

8. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Bij het boeken van een reis bij ons kunnen uw persoonsgegevens door de aard van het bedrijf van TourCompass A/S aan landen buiten de EU/EER verstrekt worden. Om onze prestaties aan u te kunnen leveren zullen wij in bepaalde gevallen genoodzaakt zijn om samenwerkingspartners en leveranciers buiten de EU/EER te benutten.

Zonder de mogelijkheid van het verstrekken van uw gegevens aan ontvangers buiten de EU/EER zal TourCompass A/S niet in staat zijn de gewenste reis voor u te verzorgen. Dit betreft, wanneer het boeken van uw reis vereist dat er gegevens aan ontvangers buiten de EU/EER worden verstrekt, bijvoorbeeld het kunnen boeken van vluchten, hotels enz. op uw reisbestemming.

De wetgeving bescherming persoonsgegevens kan in deze landen minder streng zijn dan in Nederland en de overige EU/EER, daar het in de meeste gevallen landen betreft ten aanzien waarvan de EU-Commissie heeft beoordeeld dat de bescherming van gegevens niet gelijk is aan het niveau van bescherming van gegevens in de EU/EER.

In het geval het praktisch mogelijk voor ons is, zal het doorgeven van uw persoonsgegevens plaatsvinden aan de hand van standaardcontracten die speciaal voor dit doel door de EU-Commissie zijn opgesteld. Het doorgeven van gegevens aan de VS zal zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van het EU-VS-privacyschild. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst tussen de EU en de VS waarin onder andere bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens en veiligheidsmaatregelen zijn vastgelegd, waaraan Amerikaanse bedrijven die zich aansluiten bij de regeling, verplicht zijn zich te houden wanneer ze persoonsgegevens verwerken.

In bepaalde gevallen zal het echter praktisch onmogelijk voor TourCompass A/S zijn om een standaardcontract voor het doorgeven te sluiten of het EU-VS-privacyschild als rechtsgrondslag voor het doorgeven toe te passen. In dergelijke gevallen zal het doorgeven van de gegevens plaatsvinden op grond van artikel 49, 1 (b) van de verordening inzake gegevensbescherming, omdat het doorgeven van uw persoonsgegevens aan het betreffende land noodzakelijk is vanwege het nakomen van het contract tussen u en TourCompass A/S (het boeken van uw reis) of vanwege het uitvoeren van beslissingen die op uw verzoek voorafgaande aan een dergelijk contract worden genomen (bijvoorbeeld in verband met het verstrekken van een open offerte, zoals hierboven onder punt 7 is omschreven).

Het is daarom belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat het doorgeven van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EU/EER bij het boeken van een reis bij TourCompass A/S betekent dat uw persoonsgegevens niet dezelfde bescherming genieten als die welke Nederlandse regels en uniale regels bieden.

Er is bij het doorgeven van gegevens een voor de hand liggend risico aanwezig dat er in het betreffende land geen duidelijke, precieze en beschikbare regels zijn voor de wijze waarop de autoriteiten van het land toegang tot uw persoonsgegevens hebben, dat er geen regels zijn voor de vraag of de toegang die de autoriteiten van het land tot uw gegevens hebben, noodzakelijk en proportioneel dient te zijn, dat het land geen onafhankelijk en effectief toezichtsorgaan heeft, en dat het land geen beschikbare en effectieve rechtsmiddelen voor de geregistreerde personen heeft.

Als u niet wil dat TourCompass A/S bij het boeken van uw reis/reizen uw persoonsgegevens aan ontvangers buiten de EU/EØS doorgeeft, wordt u verzocht dit uiterlijk bij het boeken van uw reis aan ons mee te delen.

TourCompass A/S verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan ontvangers buiten de EU/EER, tenzij dit noodzakelijk is om onze werkzaamheden te kunnen verrichten of aan uw behoefte te voldoen, bijvoorbeeld de gewenste reis voor u te verzorgen.

9. Gegevensintegriteit en gegevensveiligheid

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij het bewaren noodzakelijk is om aan nationale wettelijke eisen te voldoen, hieronder wettelijk verplichte bewaartermijnen in verband met boekhouding enz.

Het beleid van TourCompass A/S is om de persoonsgegevens te beschermen door toereikende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat ze op een veilige wijze worden verwijderd.

10. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw rechten op grond van de te allen tijde geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens geldend te maken. U kunt onder andere verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die TourCompass A/S heeft, en bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens, hieronder bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering of tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens voor directe marketing. U kunt verder verzoeken eventuele incorrecte gegevens over uzelf te rectificeren of uit te wissen, een gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te herroepen en uw recht met betrekking tot gegevensoverdraagbaarheid geldend te maken.

Wanneer u één of meerdere van deze rechten geldend wilt maken, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@tourcompass.nl. Uw verzoek zal worden behandeld conform de te allen tijde geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door TourCompass A/S kunt u sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telephone number: (+31) – (0)70 – 888 85 00

11. Updates

TourCompass A/S evalueert en updatet dit Privacybeleid voortdurend. U dient daarom dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om te zien of er eventuele wijzigingen zijn aangebracht, die gevolgen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen hebben.

12. Cookies

U kunt cookies verwijderen of blokkeren. Zie de richtlijn: https://www.youronlinechoices.com/nl/

Telefoon
020 - 369 07 90
Openingstijden
Maan - Don: 09.00 – 15.00
Vri: 10.00 - 14.00
Offerte Aanvragen

Persoonlijke en betrouwbare service van toegewijde reisspecialisten.

We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden, naar je wensen te luisteren en je eerlijk en deskundig advies te geven, gebaseerd op onze jarenlange ervaring met reizen in Afrika en Oceanië.

Telefoon
020 - 369 07 90
Openingstijden
Maan - Don: 09.00 – 15.00
Vri: 10.00 - 14.00
Offerte Aanvragen

Persoonlijke en betrouwbare service van toegewijde reisspecialisten.

We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden, naar je wensen te luisteren en je eerlijk en deskundig advies te geven, gebaseerd op onze jarenlange ervaring met reizen in Afrika en Oceanië.

WAAROM REIZEN MET TOURCOMPASS?
Waarom klanten voor ons kiezen
 • Persoonlijke service door reisadviseurs die zelf op de bestemming zijn geweest
 • Toegewijd reserveringsteam zorgt voor een vlotte reis
 • 24/7 assistentie terwijl u op reis bent
 • Goed geplande routes met zorgvuldig geselecteerde hoogtepunten
 • Alle rondreizen zijn inclusief vluchten, transfers en accommodatie
 • Diverse mogelijkheden om uw rondreis op maat aan te passen
 • Accommodatie op prachtige plekken
 • Zorgvuldig geselecteerde plaatselijke gidsen met veel kennis en ervaring
 • Sinds 2006 hebben we al duizenden reizigers bediend
 • Alle reizen zijn door ons eigen team uitvoerig getest en op kwaliteit gecontroleerd
 • Langetermijnrelaties met een groot netwerk aan Afrikaanse partners
 • Wij garanderen u de beste prijzen
 • Door de uitstekende relaties die we met onze partners hebben, kunnen wij u de beste kwaliteit en prijs bieden
 • Wij optimaliseren onze logistiek en processen, zodat u alleen voor de belangrijkste dingen betaalt
 • Beschermd door calamiteitenfonds
 • Lid van ANVR
 • Lid van de Deense Rejsegarantifonden die dezelfde garanties biedt zoals u die kent van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering