ZEKERHEIDSGARANTIE

Aanvullende Reisvoorwaarden

Aanvullende Reisvoorwaarden
Aanvullende Reisvoorwaarden
HomeAanvullende Reisvoorwaarden

Aanvullende Reisvoorwaarden

HomeAanvullende Reisvoorwaarden

Deze Aanvullende Reisvoorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

(Aan)betaling:

 1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van
  € 700 per persoon.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 60 dagen vóór de vertrekdag in het bezit zijn van TourCompass.
 3. Indien de overeenkomst binnen 60 dagen vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering):

Een boeking kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd via het emailadres info@tourcompass.nl.
Annuleren kan alleen met inachtneming van de annuleringsbepalingen van de aanvullende reisvoorwaarden van TourCompass en tegen de hiervoor geldende annuleringskosten (zie hieronder). De wet die bepaalt dat consumenten een herroepingsrecht van 14 werkdagen hebben maakt een uitzondering op reizen en is hier dus niet van toepassing.

In afwijking van de voorwaarden in artikel 9.2 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden hanteert TourCompass onderstaande annuleringskosten:

 1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
 • Bij annulering tot de 60e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 59e kalenderdag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 29e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 1. Indien bijzondere diensten worden aangeboden, kunnen per onderdeel verschillende annuleringsbepalingen van de toeleverancier van toepassing zijn. Deze worden in voorkomend geval uiterlijk bij boeking van de reis aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de reis noodgedwongen moet worden afgebroken, uitgesteld of geannuleerd, dan dient u tevens contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Wijzigingen en in-de-plaatsstelling door de reiziger:

De reiziger heeft de mogelijkheid de boeking voor vertrek te wijzigen. Voor de bepalingen aangaande wijzigingen verwijzen wij naar de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Onder een wijziging wordt verstaan het veranderen van een segment (product) bij de verstrekker van het betreffende product  (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of accommodatie), zoals het verlengen c.q. verkorten van een verblijf in een bepaalde accommodatie. Dit segment kan ook onderdeel uitmaken van een pakketreis die u bij ons heeft geboekt.

In geval dat de wijzigingskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor segmenten hoger zijn dan de kosten volgens de ANVR-Reizigervoorwaarden, worden de wijzigingskosten met deze meerkosten verhoogd.

Indien een bepaald segment wordt geannuleerd, spreken wij niet van het wijzigen van de boeking, maar worden annuleringskosten voor dit segment in rekening gebracht. Ook het veranderen van de vertrekdatum vanuit Nederland wordt als een annulering beschouwd.

Voor het doorgeven van naamswijzigingen bij lijndiensttickets worden de kosten conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij doorberekend.
Bij een lijndienstticket is doorgaans een ´in de plaatsstelling´ niet mogelijk. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende airline (zie hiervoor ook de ANVR-Reizigersvoorwaarden artikel 8).

TourCompass garandeert de gepubliceerde reissommen:

In tegenstelling tot de ANVR-Reizigersvoorwaarden (artikel 5.4) garandeert TourCompass de door haar gepubliceerde prijzen.
Bij wijziging van de wisselkoersen worden de prijzen van verblijf en andere diensten in het buitenland die door TourCompass zijn gepubliceerd of geoffreerd niet herzien.

“Definitieve boeking”:

Gezien het karakter van het soort reizen dat TourCompass aanbiedt, is in alle gevallen bij reservering van een reis sprake van een “definitieve boeking”. Dit conform artikel 1.3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Tekortkomingen:

Wij doen er altijd alles aan om uw reis naar wens te laten verlopen en eventuele problemen ter plaatse op te lossen. Conform artikel 12 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden, dienen eventuele onvolkomenheden tijdens de reis onverwijld gemeld te worden aan de reisorganisatie of diens plaatselijke vertegenwoordiger, zodat deze in staat gesteld wordt deze tekortkoming zo spoedig mogelijk te verhelpen. TourCompass stelt daarvoor een noodnummer ter beschikking (welk nummer u ontvangt wanneer u een reis boekt).
Wilt u na uw reis toch een klacht indienen, dan kunt u dit doen via ons emailadres info@tourcompass.nl. U ontvangt na uw melding altijd een ontvangstbevestiging per email. Onze klantenservice zal al uw vragen en reacties na uw reis over het product en de dienst beantwoorden en proberen samen met u een oplossing te vinden. Onze klantenservice zal u binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht per email een inhoudelijke reactie sturen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Zie ook artikel 13 van de ANVR-reisvoorwaarden. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Daar er op de overeenkomst tussen partijen en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen het Nederlands Recht van toepassing is, kunnen alle geschillen die tussen partijen kunnen ontstaan ook worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Garantieverklaring:

TourCompass A/S, handelend onder de naam TourCompass (BTW nummer: 28690924 Aarhus/Denemarken) is aangesloten bij Rejsegarantifonden, De Deense Stichting Garantiefonds Reisgelden. U kunt dit controleren via www.rejsegarantifonden.dk (lidnummer 1778).
Binnen de grenzen van deze regeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

De dekking van het Rejsegarantifonden is ook van toepassing voor Nederlandse klanten van TourCompass A/S – TourCompass.  Een en ander conform de voorwaarden van Rejsegarantifonden.
TourCompass A/S – TourCompass is lid van de ANVR (lidnummer 05441).
Als lid van de ANVR voldoet de garantieregeling van Rejsegarantifonden aan de eisen die de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) aan deze garantieregelingen stelt.

Calamiteitenfonds:

TourCompass A/S is aangesloten bij het Nederlandse Calamiteitenfonds (CF). U kunt de regels van het fonds raadplegen via www.calamiteitenfonds.nl.  U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het Calamiteitenfonds indien en voor zover de regeling daarin voorziet.

Algemene voorwaarden van dienstverleners:

Op het vervoer verricht door luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de betreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden worden bij boeking van de reis aan de reiziger beschikbaar gesteld dan wel zijn beschikbaar via de website van de vervoerder of beschikbaar via www.anvr.nl/Vervoersvoorwaarden.

Contact:

TourCompass is bereikbaar maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur.

Mededelingen die binnen komen buiten deze tijdstippen worden geacht door TourCompass te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Zie hiervoor ook, bij eventuele annulering buiten kantooruren, de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

TourCompass A/S – TourCompass
Hasselager Centervej 29
DK-8260 Viby J
Denemarken

Telefoon: 020 – 369 07 90
E-mail: info@tourcompass.nl

www.tourcompass.nl

BTW nummer: 28690924 Aarhus/Denemarken

 

Telefoon
020 - 369 07 90
Openingstijden
Maan - Don: 09.00 – 15.00
Vri: 10.00 - 14.00
Offerte Aanvragen

Persoonlijke en betrouwbare service van toegewijde reisspecialisten.

We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden, naar je wensen te luisteren en je eerlijk en deskundig advies te geven, gebaseerd op onze jarenlange ervaring met reizen in Afrika en Oceanië.

Telefoon
020 - 369 07 90
Openingstijden
Maan - Don: 09.00 – 15.00
Vri: 10.00 - 14.00
Offerte Aanvragen

Persoonlijke en betrouwbare service van toegewijde reisspecialisten.

We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden, naar je wensen te luisteren en je eerlijk en deskundig advies te geven, gebaseerd op onze jarenlange ervaring met reizen in Afrika en Oceanië.

WAAROM REIZEN MET TOURCOMPASS?
Waarom klanten voor ons kiezen
 • Persoonlijke service door reisadviseurs die zelf op de bestemming zijn geweest
 • Toegewijd reserveringsteam zorgt voor een vlotte reis
 • 24/7 assistentie terwijl u op reis bent
 • Goed geplande routes met zorgvuldig geselecteerde hoogtepunten
 • Alle rondreizen zijn inclusief vluchten, transfers en accommodatie
 • Diverse mogelijkheden om uw rondreis op maat aan te passen
 • Accommodatie op prachtige plekken
 • Zorgvuldig geselecteerde plaatselijke gidsen met veel kennis en ervaring
 • Sinds 2006 hebben we al duizenden reizigers bediend
 • Alle reizen zijn door ons eigen team uitvoerig getest en op kwaliteit gecontroleerd
 • Langetermijnrelaties met een groot netwerk aan Afrikaanse partners
 • Wij garanderen u de beste prijzen
 • Door de uitstekende relaties die we met onze partners hebben, kunnen wij u de beste kwaliteit en prijs bieden
 • Wij optimaliseren onze logistiek en processen, zodat u alleen voor de belangrijkste dingen betaalt
 • Beschermd door calamiteitenfonds
 • Lid van ANVR
 • Lid van de Deense Rejsegarantifonden die dezelfde garanties biedt zoals u die kent van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering