ZEKERHEIDSGARANTIE

Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
HomeReisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

HomeReisvoorwaarden

ANVR-Reizigersvoorwaarden:

ANVR%20logo%202016TourCompass A/S, handelend onder de naam TourCompass (BTW nummer: 28690924 Aarhus/Denemarken) is aangesloten bij de ANVR (lidnummer 05441). ANVR is de ‘Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen’. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en het opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden, de vervoersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie, de aanvullende voorwaarden en overige ANVR-informatie, alsmede de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoerder(s).

Klik hier om ons ANVR certificaat te zien.

Klik hier om de ANVR brochure te lezen.

Aanvullende voorwaarden:

De bovengenoemde aanvullende voorwaarden zijn door TourCompass A/S, handelend onder de naam TourCompass zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

In tegenstelling tot de ANVR-Reizigersvoorwaarden garandeert TourCompass in alle gevallen haar reissommen.
Prijsverhogingen zijn bij TourCompass NIET VAN TOEPASSING ondanks dat ze toegestaan zijn in de ANVR-Reizigersvoorwaarden (artikel 5.4).

In de Aanvullende voorwaarden zijn onder andere onze betalingscondities en annuleringsvoorwaarden opgenomen, die afwijken van de standaard ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de Aanvullende voorwaarden van TourCompass A/S – TourCompass

Calamiteitenfonds:

CFR-Logo-kleur-pngTourCompass A/S, handelend onder de naam TourCompass (BTW nummer: 28690924 Aarhus/Denemarken) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

Rejsegarantifonden (De Deense Stichting Garantiefonds Reisgelden):

Rejsegarantifonden logoTourCompass A/S, handelend onder de naam TourCompass (BTW nummer: 28690924 Aarhus/Denemarken) is aangesloten bij Rejsegarantifonden (De Deense Stichting Garantiefonds Reisgelden).
U kunt dit controleren via www.rejsegarantifonden.dk (lidnummer 1778).

Om lid te mogen zijn van de ANVR, dient men o.a. lid te zijn van het garantiefonds. Omdat wij een Deens bedrijf zijn, kunnen wij geen lid zijn van de SGR (staat enkel Nederlandse bedrijven toe), maar wel van het Deense garantiefonds, welke dezelfde dekking geeft aan onze Nederlandse/Belgische reizigers, als het Nederlandse garantiefonds.

Binnen de grenzen van deze regeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Better Holidays:

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme:
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van
kindersekstoerisme in vakantielanden., Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens
van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

In aansluiting aan artikel 2.5 van de ANVR-Reisvoorwaarden:

Grensdocumenten:
Informatie op de website en/of boekingsbevestiging over grensdocumenten is alleen van toepassing op reizigers met de Nederlandse nationaliteit.
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste grensdocumenten. Voor zover u niet, of niet alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u minstens 4 weken voor vertrek zelf na te gaan welke voorschriften er in uw specifieke geval gelden ten aanzien van dergelijke grensdocumenten. U dient zich hiertoe te wenden tot uw eigen ambassade of consulaat, of de ambassade of het consulaat van uw reisbestemming(en).
Sommige landen vragen een extra geldigheid van het paspoort (bijv. 3 of 6 maanden) vanaf het moment van vertrek vanuit dit betreffende land.
De reissom is altijd exclusief kosten voor een visum.

Met ingang van 26 juni 2012 is bijschrijving van kinderen op een (Nederlands) paspoort van hun ouders niet meer toegestaan. Voor kinderen is een eigen geldig reisdocument – eventueel met visum – verplicht gesteld.

Gezondheidsinformatie:
Voor de op deze website aangeboden bestemmingen gelden adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van gezondheid. Wijzigingen met betrekking tot medische voorschriften komen zeer regelmatig voor.
U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw reisbestemming gezondheidsadviezen van toepassing zijn. Dit kan inhouden bescherming middels vaccinaties of tabletten, maar ook het gebruik van preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes.
U dient zich hiertoe – ruim voor vertrek  – te wenden tot uw huisarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (zie ook www.lcr.nl).

Verzekeringen:
Wij raden u dringend aan een goede reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten. Een goede verzekering met een uitgebreide werelddekking kan u ingeval van schade, letsel of ziekte veel onnodige kosten en regelingen schelen. De standaard ziektekostenverzekering is veelal niet voldoende. Op de site van de Consumentenbond kunt u de dekkingen van verschillende reisverzekeringen vergelijken: https://www.consumentenbond.nl/reisverzekering.

Disclaimer:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Eventuele (tik)fouten of vergissingen kunnen niet altijd worden voorkomen. TourCompass is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij houden ons het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen aangeboden inhoud te wijzigen of te verwijderen. TourCompass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van haar website en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Telefoon
020 - 369 07 90
Openingstijden
Maan - Don: 09.00 – 15.00
Vri: 10.00 - 14.00
Offerte Aanvragen

Persoonlijke en betrouwbare service van toegewijde reisspecialisten.

We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden, naar je wensen te luisteren en je eerlijk en deskundig advies te geven, gebaseerd op onze jarenlange ervaring met reizen in Afrika en Oceanië.

Telefoon
020 - 369 07 90
Openingstijden
Maan - Don: 09.00 – 15.00
Vri: 10.00 - 14.00
Offerte Aanvragen

Persoonlijke en betrouwbare service van toegewijde reisspecialisten.

We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden, naar je wensen te luisteren en je eerlijk en deskundig advies te geven, gebaseerd op onze jarenlange ervaring met reizen in Afrika en Oceanië.

WAAROM REIZEN MET TOURCOMPASS?
Waarom klanten voor ons kiezen
 • Persoonlijke service door reisadviseurs die zelf op de bestemming zijn geweest
 • Toegewijd reserveringsteam zorgt voor een vlotte reis
 • 24/7 assistentie terwijl u op reis bent
 • Goed geplande routes met zorgvuldig geselecteerde hoogtepunten
 • Alle rondreizen zijn inclusief vluchten, transfers en accommodatie
 • Diverse mogelijkheden om uw rondreis op maat aan te passen
 • Accommodatie op prachtige plekken
 • Zorgvuldig geselecteerde plaatselijke gidsen met veel kennis en ervaring
 • Sinds 2006 hebben we al duizenden reizigers bediend
 • Alle reizen zijn door ons eigen team uitvoerig getest en op kwaliteit gecontroleerd
 • Langetermijnrelaties met een groot netwerk aan Afrikaanse partners
 • Wij garanderen u de beste prijzen
 • Door de uitstekende relaties die we met onze partners hebben, kunnen wij u de beste kwaliteit en prijs bieden
 • Wij optimaliseren onze logistiek en processen, zodat u alleen voor de belangrijkste dingen betaalt
 • Beschermd door calamiteitenfonds
 • Lid van ANVR
 • Lid van de Deense Rejsegarantifonden die dezelfde garanties biedt zoals u die kent van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering